Imam Sajjads (fvmh) tal om asketism

Muhammed ibn Yahya har återberättat från Ahmad ibn Muhammed ibn Isa; och Ali ibn Ibrahim från sin far; alla från Hassan ibn Mahbub via Malik ibn ’Atiyyah via Abu Hamza som sagt: ”Jag har inte hört talas om någon som var mer asketisk än Ali ibn al-Hussein (fvmh), förutom det jag informerats om Ali ibn […]

Ett av Imam Sajjad (fvmh) tal i Profetens (fvmd) moské

Sa’id ibn Musayb sa: ”Ali ibn al-Hussein (fvmh) hade bestämt sig för att predika för folket i Profetens moské varje fredag och kalla dem till asketism [och att ta avstånd från världens hägringar] och uppmuntra dem till att utföra [förberedande] handlingar inför den kommande världen. Följande tal tillhörande honom har bevarats och nedtecknats. Hans Excellens […]

Gnostikernas Imams kända predikan

Imam Sajjad (fvmh) gick uppför podiumets trappa och höll en predikan med en monoteistisk och varm ton. Här kommer vi att fokusera på predikans höjdpunkt: «انا بن مکة و منی، انا بن الزمزم و الصفا; انا بن محمد المصطفی; انا بن علی المرتضی; انا بن فاطمة الزهراء …; ”Jag är son till Mecka och Mina[1]. […]

Imam Sajjads (fvmh) tal i Ubaydullah ibn Ziyads samling

Imam Zayn al-Abidins (fvmh) närvaro bland samlingen av Karbalas fångar var förvånansvärt. Efter att karavanen med fångar kommit till Ubaydullahs samling, var en ung man bland fångarna den viktigaste personen som fångade Ubaydullahs intresse. Ubaydullah, som trodde att ingen man hade överlevt i händelsen i Karbala och att alla av dem hade mördats, frågade de […]

Imam Sajjads (fvmh) viktiga tal inför Kufas folk

Imam Zayn al-Abidin (fvmh) talade två gånger under sin vistelse i Kufa. Första gången var då regeringens stadsutropare kallade folket för att åskåda fångarna. Detta var samtidigt som de hade ställt upp tält för fångarna i närheten av staden Kufa. Ali ibn al-Hussein (fvmh) kom ut från tältet och signalerade att de skulle lugna ner […]