Imam Sajjads (fvmh) tal om asketism

/
Muhammed ibn Yahya har återberättat från Ahmad ibn Muhammed…

Ett av Imam Sajjad (fvmh) tal i Profetens (fvmd) moské

/
Sa’id ibn Musayb sa: ”Ali ibn al-Hussein (fvmh) hade bestämt…

Gnostikernas Imams kända predikan

/
Imam Sajjad (fvmh) gick uppför podiumets trappa och höll en…

Imam Sajjads (fvmh) tal i Ubaydullah ibn Ziyads samling

/
Imam Zayn al-Abidins (fvmh) närvaro bland samlingen av Karbalas…

Imam Sajjads (fvmh) viktiga tal inför Kufas folk

/
Imam Zayn al-Abidin (fvmh) talade två gånger under sin vistelse…