Denna hemsida introducerar en av islams huvudfigurer.

I en berömd återberättelse sade islams Profet Muhammed (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) under de sista dagarna av sitt liv:

”Jag lämnar kvar två saker bland er. Om ni håller fast vid dem kommer ni aldrig att gå vilse; Guds Bok och min avkomma – min Ahl al-Bayt. Hör upp folk! Jag har förmedlat att ni kommer möta mig vid dammen (på domedagen), därefter kommer jag att fråga er om hur ni har behandlat dessa två värdefulla lämningar – Guds Bok och min Ahl al-Bayt.” (Källa: Usul al-Kafi)

Denna hadith är mutawatir (repetitiv) bland shia- och sunnimuslimer, och båda grupperna anser den vara mycket viktig. Bland sunniter har denna tradition även citerats på ett annat sätt, och istället för uttrycket ”Ahl al-Bayt” har då ordet ”sunna” nämnts. Denna skillnad har gett upphov till olika åsikter gällande detta mellan de två grupperna.

Enligt shiitiska lärda och vissa sunnitiska lärda menade islams Profet (Gvhf) med Ahl al-Bayt (frid vare med dem) dessa personer: Profeten (Gvhf) själv, Imam* Ali (fvmh), damen Fatima Zahra (fvmh), Imam Hassan (fvmh), Imam Hussein (fvmh) och nio ättlingar (imamer) till Imam Hussein (fvmh).

Det totala antalet av dessa personligheter är 14, och dessa 14 personer är väldigt respekterade och innehar höga positioner bland shiamuslimer. Shiiter anser att dessa personer är de bästa förebilderna, att de fullständigt levt enligt Guds vilja, att deras beteenden och uttalanden är heliga och att de är de bästa exemplen för de människor som vill uppnå andlighet och komma närmare sin Skapare.

Denna webbplats introducerar Imam Sajjad (Gvhf). Vi har försökt använda enkla och lättlästa artiklar för att introducera var och en av karaktärerna i Ahl al-Bayt (fvmd). Denna hemsida är en bra resurs för svensktalande muslimer, elever, studenter och de som är intresserade av att lära känna Ahl al-Bayts (fvmd) skola.

De flesta artiklarna är hämtade från olika shiamuslimska hemsidor och har översatts från persiska, arabiska eller engelska till svenska.

Denna hemsida och de andra hemsidorna som presenterar Ahl al-Bayt (fvmd) administreras under uppsikt av Imam Ali Islamic Center i Stockholm – Järfälla.

Klicka här för att se andra hemsidor som introducerar personligheterna i Ahl al-Bayt (fvmd).

Om ni har några frågor kan ni kontakta oss via formuläret i sektionen Kontakta oss.

*Ordet imam betyder ledare och inom shiaislams kultur kännetecknar att personligheten är Profetens efterträdare. Titeln imam används även för lärda som leder bön och gudstjänst vilket ska inte blandas med samma betydelse som används för de 12 imamer som eftrträdde Profeten Muhammed (Gvhf).