Imam Sajjads (fvmh) tal om asketism

/
Muhammed ibn Yahya har återberättat från Ahmad ibn Muhammed…

Ett av Imam Sajjad (fvmh) tal i Profetens (fvmd) moské

/
Sa’id ibn Musayb sa: ”Ali ibn al-Hussein (fvmh) hade bestämt…

Imamen (fvmh) och förbättrandet av samhället

/
De felfria Imamerna (fvmd) försvarade den sanna islam och förkunnade…

Hjälp till förtryckta och behövande

/
Så som Imam Zayn al-Abidin (fvmh) prisades av vanligt och högre…

Imam Sajjads (fvmh) dygder och goda kvalitéer

/
Det är uppenbart att vi aldrig helt ut kan förstå Imam Sajjads…

De höga bergstopparna av dygd

/
Det är omöjligt för oss vanliga och begränsade människor…

Imam Sajjads (fvmh) moraliska egenskaper

/
Under den 4 Sha’ban, 38 år efter islams Heliga Profets (fvmh)…

Om boken Sahifa Sajjadiyya – det Sajjadiska manuskriptet

/
Inledning Sahifa Sajjadiyya är en bok som består av 54 stycken…

Imam Sajjads (fvmh) martyrskap

/
Den stora förebilden i kunskap och tålamod, Imam Zayn al-Abidin…

Gnostikernas Imams kända predikan

/
Imam Sajjad (fvmh) gick uppför podiumets trappa och höll en…